FPT GIA LAI mở bán FPT Smart Home

FPT Smart Home – Nhà thông minh điều khiển bằng tiếng việt !!! Smart home...

FPT Smart Home – Thương hiệu nhà thông minh từ tập đoàn FPT

FPT Smart Home được FPT Telecom Gia Lai cung cấp ra thị trường Tp Pleiku...